Iklan Tebuireng.Online
Iklan Tebuireng.Online

Dunia Islam

Kesederhanaan Umar bin Abdul Aziz, Pemegang Kejayaan Dinasti Umayyah

Biografi Singkat Dia adalah Amirul Mukminin Abu Hafsh Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin al-Hakam bin Abil Ash bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bin Qushoi bin Kilab al-Qurosyi al-Madani. Ayahnya, Abdul...

Tarim Kota Santri dan Kota Wali di Yaman (Bagian II)

Doa Khalifah Abu Bakar untuk Tarim Seluruh penduduk Tarim berbaiat setia kepada Khalifah Abu Bakar. Sampai kemudian kabar tentang dibaiatnya seluruh penduduk Tarim ini sampai ke telinga Khalifah Abu Bakar. Maka Sang Khalifah pun langsung...

Kisah Sufyan ats Tsauri Jadi Buronan Dua Khalifah

Buronan Khalifah al Manshur Telah dijelaskan sebelumnya tentang cobaan yang menimpa Abu Hanifah, bagaimana Khalifah Dinasti Abbasiyah Abu Ja'far al Manshur menekan Abu Hanifah agar mau menduduki jabatan hakim. Khalifah al Manshur menyiksa, menahan, dan...

Muqoddasi Thuwa, Tempat Pengukuhan Kerasulan Nabi Musa as.

Lembah yang suci itu diyakini terletak di Bukit Zaitun di Palestina, bukan di Sinai di Mesir. Nabi Musa as merupakan salah seorang Rasul Allah SWT yang memiliki sejumlah keistimewaan (mukjizat). Nabi Musa diberikan mukjizat berupa...

Ramadan di Thailand Selatan, Tak Seseram yang Dibayangkan

Oleh: Fatimatuz Zahro* Thailand yang dikenal dengan Negara Gajah Putih terletak di kawasan Asia Tenggara. Thailand berbatasan dengan Malaysia, Myanmar, Laos, dan Kamboja. Thailand terbagi atas 76 provinsi yang dihuni lebih dari 67 juta penduduk...