Imam Syafi’i: Perjalanan Hidup dan Keilmuan

Oleh : Fitrianti Mariam Hakim* Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i adalah anak dari paman Rasulullah Saw. dengan garis keturunan bertemu dengan beliau pada kakeknya yang bernama...

Ulama Asal Khurasan yang Rendah Hati

Oleh: Rafiqatul Anisah* Abdullah bin Al- Mubarok bin Wadhih Al- Hanzhali, lahir di daerah Khurasan bernama Marwa pada tahun 118 Hijriyah.  Beliau terkenal dengan kebaikannya...

Tanda Kewalian Syekh Ibrahim Ad Dasuqi

Oleh: Nazhatus Zamani* Syekh Ibrahim Ad Dasuqi, ulama yang lahir di Mesir desa Dasuq pada tahun 623 H. Syekh Ibrahim Ad Dasuqi bin Abd Aziz...

Tuan Guru, Pejuang Asal Maluku di Tanah Afrika

Oleh: Ikmaluddin Fikri* Ketika saya mendengar nama Afrika Selatan, tentu hal yang menghinggap di benak saya  adalah Nelson Mandela, Piala Dunia 2010, dan tempat penuh...

Muhammad Bin Sirin Ahli Fiqih dan Penafsir Mimpi

Oleh: Rafiqatul Anisah* Muhammad bin Sirin Al-Anshari Abu Bakar bin Abi Umrah Al-Bashri,  saudara Anas,  Ma'bad,  Hafshah,  Karimah,  budak Anas bin Malik,  pembantu Rasulullah SAW....