Sumber gambar: https://khalifahalhidayah.blogspot.co.id/2013/03/riwayat-hidup-imam-hambali.html

Imam Hanbali lahir di Baghdad pada Bulan Rabiul Awal tahun 164 H/780 M. Pemilik nama lengkap Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad Al- Marwazi Al-Baghdadi ini lahir pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah yang diperintah oleh Khalifah Muhammad Al-Mahdi. Ibunya bernama Sufiah atau Safiah Maimunah binti Abdul Malik Asy- Syaibani. Imam Hanbali juga disebut Abu Abdullah karena anak sulungnya bernama Abdullah. Beliau berada pada garis keturunan yang sama dengan Rasulullah melalui neneknya, yang bernama Nazar bin Ma’ad bin Adnan.

Imam Hanbali adalah imam ke empat setelah Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Syafi’i.  Sejak kecil beliau sangat suka belajar,  menambah wawasan pengetahuan. Pada usia 14 tahun beliau sudah mampu menghafal Al Quran,  kemudian mempelajari ilmu hadist dan fikih.  Sementara pada usia 16 tahun, beliau sudah merantau ke Kufah,  Basrah,  Syam,  Yaman,  dan tempat-tempat lain untuk menambah ilmu. Beliau menuntut ilmu hingga berusia 40 tahun,  oleh sebab itu beliau rela tidak menikah di usia muda.

Imam Hanbali hidup dalam keadaan miskin karena ayahnya meninggal dunia tanpa meninggalkan harta benda apapun. Mulai dari bekerja di tempat tukang jahit, mengambil upah menulis, menenun kain, dan terkadang mengambil upah mengangkat barang-barang milik orang lain,  semuanya beliau lakukan tanpa mengharap belas kasihan orang lain. Yang terpenting bagi beliau adalah makanan yang halal dan baik mampu beliau dapatkan.

Imam Hanbali berguru kepada 280 ulama di Mekkah,  Madinah, Kufah,  Bashrah,  Baghdad, Yaman, dan negeri lainnya. Ulama-ulama tersebut antara lain Isma’il bin Ja’far, Imam As- Syafi’i, Waki’ bin Jarrah, Sufyan bin ‘Uyainah, Abdurrazaq, dan lain sebagainya. Selain itu, Imam Hanbali juga menjadi guru ketika berusia 40 tahun. Beberapa murid beliau antara lain adalah Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam An- Nasa’i, Imam At- Tirmidzi, Imam ibnu Majah, dan lain sebagainya.

Imam Hanbali dapat menghafal lebih dari 700.000 hadits dan memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai ilmu hadits, sehingga beliau mendapat gelar Al- Hakam. Dengan demikian, beliau layak mengeluarkan fatwa dalam hukum fikih.  Selain hal tersebut, beliau juga seorang yang ahli ibadah, shalat 300 rakaat sehari semalam dan khatam Al Quran seminggu sekali.

Majalah TebuirengIklan Tebuireng Online

Imam Hanbali adalah sosok yang sangat menghormati guru-gurunya. Salah satunya ketika Imam Syafi’i berkunjung ke rumah beliau, beliau mempersilakan supaya duduk di tempat yang lebih tinggi daripada tempat duduk beliau sebagai bentuk penghormatannya.

Imam Hanbali lebih suka berdiam diri dan berpikir daripada bersenda gurau. Lebih suka bergaul dengan orang miskin daripada dengan orang kaya atau pejabat. Beliau terkenal sangat dermawan. Suatu ketika pernah mendapat sepiring buah dari tetangganya, kemudian beliau membalasnya dengan gula, garam, dan beberapa piring buah-buahan. Beliau hanya akan berbicara jika menjawab persolan hukum agama.

Khalifah Al-Makmun bin Harun Ar-Rasyid adalah penganut paham muktazilah, yaitu paham yang yang menyatakan bahwasanya Al Quran adalah makhluk dan bersifat baru. Meskipun khalifah memaksa para ulama untuk menerima pendapat itu, akan tetapi Imam Hanbali tetap menolaknya dengan berseru bahwa Al Quran adalah kalamullah yang diwahyukan kepada nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril.

Akibat menentang hal tersebut, Khalifah Al-Makmun menangkap Imam Hanbali lalu dipenjara dan dipukuli dengan rotan.  Sampai masa Khalifah Al-Mu’tashim pengganti Khalifah Al- Ma’mun, beliau tetap dipenjara. Dan baru dibebaskan pada masa Khalifah Al- Mutawakkil setelah menganut paham Ahlus Sunnah Wal Jama’ah berkuasa. Untuk membujuk Imam Hanbali, Khalifah Al-Mutawakkil menghadiahkan uang sejumlah 10.000 dirham. Lalu Imam Hanbali menerimanya untuk kemudian disedekahkan kepada fakir miskin.

Di masa tuanya, Imam Hanbali menjadi tempat rujukan banyak orang khususnya Baghdad. Dalam menetapkan hukum, beliau lebih mengutamakan Al Quran, As Sunnah,  dan pendapat para sahabat.

Imam Hanbali meninggal dunia pada hari Jumat, 12 Rabiul Awal tahun 241 H/855 M. Pada usia 77 tahun dan dimakamkan di Baghdad. Kitab- kitab karangan beliau antara lain: Kitab Al- Musnad  (25.000 hadits), Kitab At Tafsir Al Quran, Kitab At Tarikh Wal Mansukh,  Kitab At Tarikh, Kitab Hadits Syu’bah.


Ditulis oleh Rafiqatul Anisah, Mahasantri Ma’had Aly Hasyim Asy’ari Jombang.


Sumber Buku Imam Hanbali Penegak Kebenaran, Karya Abdul Latip Talib