Wisudawan Terbaik Unhasy, Lailatur Rohmah dari program studi IPA dengan IPK 3,93, Ahad (05/11/17). (Foto: Masnun)

Tebuireng.online- Universitas Hasyim Asy’ari Tebuireng Jombang telah melaksanakan Prosesi Wisuda Sarjana (S1) XXVI dan Magister (S2) XIII, Ahad (05/11/17). Prosesi wisuda tahun ini bertema “Dengan wisuda Universitas Hasyim Asy’ari siap mewujudkan perguruan tinggi yang sehat untuk meningkatkan mutu lulusan”.

Unhasy meluluskan sebanyak 410 mahasiswa, 342 mahasiswa dari program sarjana (S1) dan 68 mahasiswa dari program magister (S2). Dari 410 wisudawan tersebut, sebanyak 200 orang tercatat berpredikat lulus dengan pujian atau cumlaude.

Wisudawan terbaik Universitas Hasyim Asy’ari program sarjana (S1) diraih oleh Lailatur Rohmah dari program studi IPA dengan IPK 3,93.

Berikut adalah nama-nama mahasiswa yang meraih tiga nilai terbaik di masing-masing program studi:

Fakultas Agama Islam

Majalah TebuirengIklan Tebuireng Online

Hukum keluarga

 1. Lulu’ul kamaliyah 3,63
 2. Lailul muna 3,62
 3. Nurmaidah 3,62

Hukum Ekonomi Syari’ah

 1. Ahmad Fahmil Ulumi 3,63
 2. Sayidah Nur Fadilah 3,63
 3. Titik Nur Afifah 3,63

Komunikasi dan Penyiaran Islam

 1. Ahmad Anshori 3,39
 2. Sri Laili Nur Hidayati Ningsih 3,36
 3. Eulis Marniah Adawiyah 3,35

PAI

 1. Alvin Zuhaidah 3,82
 2. Nico Febrianto 3,81
 3. Ahmad Termizi Habsyi 3,72

PBA

 1. Ninik Fathur Rohmah 3,66
 2. Zahrotun Nida 3,64
 3. Qurrotul A’yun 3,62

PGMI

 1. Siti Fatimatus Zahro 3,74
 2. Anis Banuwati Istighfarin 3,69
 3. Nurul Mahruzah Yulia 3,63

Ekonomi

Akuntansi

 1. Ainia Rahmawati 3,87
 2. Nur Lailatul Fitriyah 3,84
 3. Faizatul Azizah 3,81

Ekonomi Islam

 1. Amalia Uvi Fadilah 3,89
 2. Agus Siswoyo 3,85
 3. Nurul Maghfiroh 3,74

Managemen

 1. Imam Shofyan Ubaidillah 3,72
 2. Muhammad Yasin 3,55
 3. Muhammad Irfan Zidni 3,54

Ilmu Pendidikan

PGSD

 1. Iva Inayatul Ilahiyah 3,88
 2. Kamalatul Insaniyah 3,86
 3. Ida Aminatus Zuhriyah 3,77

Bahasa dan Sastra Indonesia

 1. Fernia Dian Ifada 3,83
 2. Awalina Agustin 3,80
 3. Siti Nur Jannah 3,78

IPA

 1. Lailatur Rohmah 3,93
 2. Ratna Fatimah 3,90
 3. Latifatur Rosyidah 3,90

Matematika

 1. Alif Zakiyatul Fikriyah 3,84
 2. Reta Marin Fadilah 3,73
 3. Aisyah 3,63

Pasca Sarjana

Hukum Keluarga

 1. Muhammad Aufal Hadliq Hayyul Millati Waddin 3,89
 2. Eli Mafika 3,81
 3. Muhammad Misbahul Amin 3,78

PAI

 1. Ubaidul Ba’is 3,80
 2. Siti Zainab 3,78
 3. Muhammad Syamsul Arif 3,76

Pewarta: Nurul Fajriyah

Editor/Publisher: Rara Zarary