(ilustrasi: M. Iqbal)

Oleh: Hadratussyaikh KH. M. Hasyim Asy’ari

Rasulullah SAW dilahirkan pada hari Senin, bulan Rabi’ul Awal. Masih ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, apakah hari Senin itu tanggal 2, 8, 10, atau 12 dari tahun Gajah. Berikut ini ada empat pendapat yang popular:

Al Hakim Abu Ahmad, rahimahullah Ta’ala berkata :

“Dikatakan, “Nabi SAW dilahirkan pada hari senen, dijadikan Nabi pada hari Senin, berhijrah dari Makkah hari Senin, masuk Madinah hari Senin, dua belas hari selepas bulan Rabi’ul Awal,  dan wafat di saat waktu Dhuha, hari Senin, dua belas malam selepas bulan Rabi’ul Awal, tahun sebelas hijriyah. Demikian juga usia Abu Bakar ra., Umar ra. Ali ra., dan A’iysah ra. sebanyak 63 tahun”.

Al Hakim, rahimahullah Ta’ala, berkata :

Majalah TebuirengIklan Tebuireng Online

“Rasulullah SAW mulai merasa sakit di rumah Sayyidah Maimunah, hari Rabu, dua malam terakhir dari bulan Shafar. Penyakitnya adalah pening disertai demam, (dan ketika Rasulullah SAW merasa berat dan terasa semakin berat sakitnya, beliau SAW meminta izin kepada para istrinya, agar dirawat di rumah Sayyidah A’isyah ra, maka semuanya mengizinkan. Masuknya beliau SAW ke rumah Sayyidah A’isyah pada hari Senin, dan wafat pada hari Senin berikutnya). Beliau SAW dikafani dengan tiga baju (lapis) berwarna putih bukan berbentuk gamis (kemeja) atau imamah (sorban).

Al Hakim Abu Ahmad, rahimahullah, berkata, “Ketika Nabi SAW dimasukkan ke kain kafan, beliau SAW diletakkan di atas tempat tidurnya di tepi makamnya. Kemudian masuklah para sahabat dalam bentuk rombongan, mereka shalat dengan bertumpuk-tumpuk tanpa diimami oleh seorangpun, dan orang yang pertama kali shalat adalah al Abbas ra. kemudian Bani Hasyim, sahabat Muhajirin, sahabat Anshar, kemudian semua orang. Setelah selesainya kelompok laki-laki, masuklah kelompok anak-anak, kemudian kelompok wanita. (Kemudian Abu Thalhah ra. menggali liang lahad Rasulullah SAW di posisi tempat tidur beliau SAW, tempat beliau SAW dicabut ruhnya, sesuai dengan sabda beliau SAW:

مَا تَوَفَّي اللهُ نَبِيًّا قَطُّ إِلاَّ دُفِنَ حَيْثُ تُقْبَضُ رُوْحُهُ

Tidaklah intiqal seorang Nabi, melainkan dia dimakamkan ditempat dicabutnya ruhnya”.[1]

Beliau SAW dikebumikan dan turunlah Al Abbas r.a, Ali ra., Al Fadhl ra., dan kedua putera Al Abbas : Qatsam ra. dan Syaqran ra. diliang lahad beliau SAW. Dikatakan, “Usamah bin Zaid ra. dan Aus bin Huli juga ikut turun ke liang lahad bersama mereka”. Beliau SAW dikebumikan di liang lahad, dan di atas makam beliau SAW dibangun tatanan batu bata. Dikatakan, “Tatanan batu bata terdiri dari Sembilan batu bata. Kemudian para sahabat mengurukkan tanah, dan menjadikan makam beliau SAW dalam bentuk rata, setelah itu diperciki dengan air di atasnya”.

Mengenai wafatnya ayah, ibu, dan kakek beliau SAW, Al Hakim Abu Ahmad, rahimahullah, berkata:

“Dikatakan: ”Abdullah, ayah Rasulullah SAW wafat, dan beliau SAW dalam usia 28 bulan, ada yang mengatakan 9 bulan, ada yang mengatakan 7 bulan, ada yang mengatakan 2 bulan, dan ada yang mengatakan: “Ayah Nabi SAW wafat ketika beliau SAW masih dalam kandungan. Ayah Nabi SAW wafat di Madinah (di rumah paman Nabi SAW -dari ibu- Bani an Najjar, dan dimakamkan di Abwa’). Kakek Nabi SAW, Abdul Muthalib, wafat di saat beliau SAW berusia 8 tahun. Ada yang mengatakan 6 tahun, dan ada yang mengatakan 10 tahun, dan Abdul Muthalib mewasiatkan beliau SAW kepada Abu Thalib. Dan ibu Nabi SAW wafat ketika beliau SAW berusia 6 tahun, dan ada yang mengatakan 4 tahun. Ibu Nabi SAW wafat di Abwa’, yaitu sebuah tempat antara Makkah dan Madinah. Beliau SAW diutus sebagai Rasul Allah kepada manusia disaat beliau SAW berusia 40 tahun. Setelah terangkat jadi Nabi, beliau SAW tinggal di Makkah selama 13 tahun, kemudian berhijrah ke Madinah, dan menetap di Madinah selama 10 tahun, tanpa ada perbedaan pendapat.


*Diterjemahkan oleh Ustadz Zainur Ridlo, M.Pd.I. dari kitab Nur al-Mubin fi Mahabbati Sayyidi al-Mursalin karya Hadratussyaikh KH. M. Hasyim Asy’ari 


[1] Ath Thabaqaat Al Kubra, Ibnu Sa’ad, jilid 2, halaman 293. Al Khasha-ishu Al Kubra, jilid 2, halaman 414.

SebelumnyaRahmah El Yunusiyah (Bagian 2), Syaikhah al Azhar Pertama dari Indonesia
BerikutnyaMarak Jajanan Tak Sehat, SMP A. Wahid Hasyim Beri Penyuluhan kepada Siswa